Tietoa nivelpsoriaasista

Nivelpsoriaasi on krooninen, tulehduksellinen nivelsairaus, joka on läheistä sukua ihopsoriaasille. Jopa 45 % kaikista ihopsoriaasipotilaista sairastuu myös nivelpsoriaasiin. Tämä sairaus voi olla lievä ja ohimenevä ja kohdistua vain muutamaan niveleen, mutta se voi myös olla hyvin aggressiivinen ja kohdistua useisiin niveliin. Sairastumisikä voi vaihdella paljonkin, mutta tavallisimmillaan sairaus todetaan 33 ja 55 ikävuoden välissä. Sairaus on yhtä yleinen miehillä ja naisilla.

Oireet

Yleisimmät nivelpsoriaasin oireet ovat nivelten jäykkyys ja kivut sekä liikkeessä että levossa. Nivelet sekä lihasten ja jänteiden kiinnityskohdat voivat olla turvonneita ja arkoja. Yöllinen jäykkyys ja unta häiritsevät kivut sekä näistä seuraava väsymys ja keskittymisvaikeudet ovat myös tavallisia oireita. Tulehdusta voi esiintyä yhdessä tai parissa nivelessä, mutta usein tulehdusta ilmenee useammassa nivelessä samaan aikaan.

Syyt

Perintötekijät, infektiot, stressi ja nivelvauriot ovat mahdollisia syitä nivelpsoriaasin syntyyn.

Hoito

Nivelpsoriaasin mahdollisimman varhainen toteaminen on tärkeää, jotta päästäisiin estämään sairauden etenemistä. Jos nivelet turpoavat, on tärkeää hakeutua lääkäriin ja tarvittaessa saada lähete reumatologian erikoislääkärin tutkittavaksi. Jos sairautta ei hoideta, se voi johtaa toimintarajoituksiin/vammautumiseen.

Hoidon tavoitteena on lievittää tulehdustilaa, pysäyttää nivelten tuhoutuminen ja lievittää kipua. Yhdistettynä lääkintävoimisteluun ja omiin harjoitteisiin lääkkeet voivat pysäyttää sairauden kulun ja lievittää oireita.

Esimerkkejä nivelpsoriaasin hoitovaihtoehdoista

Tulehduskipulääkkeet, NSAID-lääkkeet (esim. ibuprofeeni, diklofenaakki)

Tulehduskipulääkkeet auttavat vähentämään tulehdustilaa sekä lievittämään kipua ja jäykkyyttä lievähkön nivelpsoriaasin yhteydessä. Tulehduskipulääkkeitä on saatavana sekä ilman lääkemääräystä että lääkemääräyksellä. Niitä voidaan käyttää sairauden alkuvaiheessa tai muun perushoidon lisänä.

Paikallisesti annettavat steroidipistokset tai kokonaisvaltaisemmat kortisonihoidot

Nämä lääkkeet lievittävät nopeasti tulehdustilaa, akuuttia turvotusta ja kipua nivelissä. Kortisonia annostellaan ensisijaisesti yksittäisiin tulehtuneisiin niveliin, tai vaihtoehtoisesti sitä käytetään muun hoidon lisänä.

Reumalääkkeet (metotreksaatti, sulfasalatsiini, klorokiinifosfaatti)

Nämä perinteiset reumalääkkeet ovat olleet käytössä jo vuosikymmenten ajan ja lääkäreillä on siten pitkä kokemus siitä, miten niitä tulee käyttää. Reumalääkkeet hidastavat immuunipuolustuksen toimintaa ja vähentävät siten sairauden aktiivisuutta. Näitä lääkkeitä käytetään sairauden aktiivisissa vaiheissa, kun nivelissä ilmenee tulehdusta.

Metotreksaattia käytetään useimmiten nivelpsoriaasin perushoitona, ja se saattaakin olla ainut reumalääke, joka potilaalla on käytössä. Joskus metotreksaattia käytetään myös yhdessä esimerkiksi sulfasalatsiinin tai hydroksiklorokiinin tai näiden molempien em. lääkkeiden kanssa. Metotreksaattihoidon voi myös yhdistää biologisiin lääkkeisiin.

JAK:n estäjät (tofasitinibi ja barisitinibi)

JAK:n estäjät ovat niin sanottuja synteettisiä täsmälääkkeitä reuman hoitoon. Niillä on immuunivasteen toimintaa hillitsevä vaikutus, joka mm. lievittää tulehdustilaa nivelissä.

Biologiset lääkkeet (esim. TNF alfan estäjät)

Näitä lääkkeitä käytetään vaikean reuman hoidossa, jos sairauden aktiivisuus on korkea, kun useita biologisia merkkejä huonosta tautiennusteesta on olemassa, tai kun muut lääkehoidot eivät ole olleet riittävän tehokkaita.

Viitteet

  1. Lääkärikirja Duodecim: Nivelreuma. 2.8.2019 https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00051