Tietoa Nordimet®-lääkkeestä

Nordimet® (metotreksaatti) esitäytetty injektiokynä

Palkittu vaihtoehto potilaillesi

Nordimet®-lääkkeen esitäytetty injektiokynä (autoinjektori) on ensimmäinen painikkeeton metotreksaattia sisältävä injektiokynä. Kynän muotoilu mahdollistaa kivuliaista nivelistä kärsivän potilaan itsensä suorittaman annostelun ilman yhtäkään napinpainallusta. Autoinjektori on palkittu käyttäjäystävällisyydestä ja innovatiivisesta muotoilusta.1

Nordimet®-injektiokynässä on monta etua

Nordimet®-injektiokynän kehitystyössä on tähdätty siihen, että potilas itse voi helposti annostella lääkkeensä. Painikkeeton ratkaisu mahdollistaa injektion annon yksinkertaisesti painamalla kynää ihoa vasten. Tämä mekanismi suo myös huonommat motoriset kyvyt omaavalle potilaalle mahdollisuuden lääkkeen itseannosteluun.

Nordimet®-injektiokynässä on ns. kahteen naksahdukseen perustuva mekanismi. Lääkkeen annon alussa ja lopussa kuuluu selkeä naksahdus yhdistettynä kevyeeseen tärinään. Näin ollen potilaan ei tarvitse vaihtaa otetta kesken lääkkeen annon. Pistoskivun lievittämiseksi Nordimet®-injektiokynässä on 29G:n neula, jossa on viidestä kulmasta viistottu kärki.2

Kaksivaiheinen autoinjektio

Vaihe 1

Vaihe 2

Potilaat ovat antaneet Nordimet®-injektiokynälle hyvät arvosanat3

Tulokset perustuvat tutkimukseen, johon osallistui 42 henkilöä. Osallistujat jaettiin kolmeen eri käyttäjäryhmään: kahteen nivelreumaa sairastavien ryhmään ja yhteen sairaanhoitajista muodostuvaan ryhmään. Nivelreumaryhmistä toiseen otettiin henkilöitä, joiden toimintakyky oli selvästi alentunut. Autoinjektorin käyttöominaisuuksia arvioitiin kyselykaavakkeen ja pisteytyskortin avulla. Tulos tulkittiin positiiviseksi (”success” ), jos vastaaja oli antanut positiivisen vastauksen yli 75 %:iin kysymyksistä.

100 % potilaista koki pistostapahtuman helpoksi.

100 % potilaista, joiden käsien toimintakyky oli selvästi alentunut, onnistui annostelemaan itselleen Nordimet®-lääkkeen.

100 % potilaista onnistui annostelemaan Nordimet®-lääkkeen myös kaikkein huonoimmissa mahdollisissa olosuhteissa.

100 % oli tyytyväisiä kynään ja pistosprosessiin.

97,5 % osallistujista suosittelee Nordimet®-autoinjektoria

Nordimet®-lääkettä on saatavana 8 eri vahvuutena

Nordimet®-injektiokynää on saatavana seuraavina eri vahvuuksina: 7,5 mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg ja 25 mg. Jokainen pakkaus sisältää neljä injektiokynää.

Käyttöaiheet4

  • Aktiivinen nivelreuma aikuispotilailla
  • Vaikea aktiivinen juveniili idiopaattinen polyartriitti, kun vaste steroideihin kuulumattomiin tulehduskipulääkkeisiin (NSAID) ei ole ollut riittävä
  • Keskivaikea tai vaikea plakkipsoriaasi aikuisilla, joille systeeminen hoito soveltuu
  • Vaikea nivelpsoriaasi aikuispotilailla
  • Crohnin tauti aikuispotilailla: Remission induktio yhdistelmähoitona keskivaikeassa steroidihoitoa edellyttävässä taudissa ja remission ylläpito monoterapiana potilailla, jotka ovat saaneet vasteen metotreksaatista.

Nordimet® kuuluu lääkekorvausjärjestelmän piiriin (KELA-korvattava)

”Made in Sweden”

Nordimet® valmistetaan Ruotsissa. Valmistajana toimii Sever Pharma Solutions, joka on sisaryhtiö samassa konsernissa kuin Nordic Drugs.

Viitteet

  1. Good Design Award 2011 - Medical goods and equipment. Advanced Drug Delivery System: Auto Injector [Molly]. www.g-mark.org/award/describe/38006?locale=en
  2. Hirsch L, et al J Diabetes Sci Technol 2012;6(2):328-335
  3. Hundry C et al. Reumatology Ther (2017)4:183-194
  4. Valmisteyhteenveto Nordimet 21.1.2021