Vähimmäistiedot

NORDIMET 25 mg/ml (7,5 mg; 10 mg; 12,5 mg; 15 mg; 17,5 mg; 20 mg; 22,5 mg; 25 mg) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä. METOTREKSAATTI. Käyttöaiheet: Aktiivinen nivelreuma aikuispotilailla; vaikea aktiivinen juveniili idiopaattinen polyartriitti, kun vaste NSAID:ihin ei ole ollut riittävä; vaikea itsepintainen, vammauttava psoriaasi, johon ei ole saatu riittävää vastetta muilla hoitomuodoilla, sekä vaikea nivelpsoriaasi aikuispotilailla; remission induktio keskivaikeassa steroidihoitoa edellyttävässä Crohnin taudissa aikuispotilailla yhdistelmähoitona kortikosteroidien kanssa ja remission ylläpito monoterapiana potilailla, jotka ovat saaneet vasteen metotreksaattiin. Saa määrätä vain käyttöön perehtyneet ja hoidon riskit täydellisesti ymmärtävät lääkärit. Annostus ja antotapa: Suositeltu aloitusannos on nivelreumassa, psoriaasissa ja nivelpsoriaasissa aikuisille 7,5 mg kerran viikossa; psoriaasin/nivelpsoriaasin hoidossa suositellaan koeannosta 5-10 mg viikkoa ennen hoidon aloittamista. Yli 20 mg:n viikkoannoksiin liittyy toksisuuden merkittävää lisääntymistä. Chrohnin taudissa induktiohoidossa aikuisille 25 mg/vko ja ylläpitohoidossa 15 mg/vko. Ks. annosohjeet iäkkäille, maksan tai munuaisten vajaatoimintaa sairastaville potilaille, potilaille, joilla on kolmas jakaantumistila ja pediatrille potilaille, sekä muut annosohjeet valmisteyhteenvedosta. Antotapa: Ihon alle. Vasta-aiheet: Yliherkkyys vaikuttavalle aineelle/apuaineille, vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta, alkoholin väärinkäyttö, aiemmin todetut verisoluihin liittyvät muutokset, immuunipuutos, vaikeat, akuutit/krooniset infektiot, suutulehdus, suuontelon haavaumat ja aktiiviset maha-suolikanavan haavaumat, raskaus ja imetys, samanaikainen rokotus elävällä rokotteella. Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet: Potilaille on kerrottava, että lääke annetaan vain kerran viikossa. Vääränlainen käyttö voi johtaa vakaviin haittavaikutuksiin, jopa kuolemaan. Hoitoa saavia potilaita pitää seurata asianmukaisesti ja tutkimuksia on tehtävä ennen hoidon aloitusta, hoidon aikana ja hoitotauon jälkeen, ks. tarkat ohjeet ja muut varoitukset valmisteyhteenvedosta. Yhteisvaikutukset: Säännöllinen alkoholin käyttö tai muut maksatoksiset tai hematotoksiset lääkkeet suurentavat toksisten vaikutusten todennäköisyyttä. Ks. muut yhteisvaikutukset valmisteyhteenvedosta. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Ei saa käyttää raskauden aikana muutoin kuin syövän hoidossa. Naisen on vältettävä raskaaksi tulemista hoidon aikana ja vähintään kuusi kuukautta hoidon päättymisestä. Miehen on vältettävä lapsen siittämistä hoidon aikana ja vähintään kolmen kuukauden ajan hoidon päättymisestä. Ei saa käyttää imetyksen aikana. Voi heikentää hedelmällisyyttä. Haittavaikutukset: Hyvin yleiset: gastrointestinaaliset häiriöt, maksan toimintakokeiden poikkeavat tulokset. Yleiset: leukopenia, anemia, trombosytopenia, päänsärky, väsymys, uneliaisuus, keuhkokuume, interstitiaalinen alveoliitti/pneumoniitti usein liittyneenä eosinofiliaan, suun haavaumat, ripuli, eksanteema, eryteema, pruritus. Muut haittavaikutukset, ks valmisteyhteenveto. Pakkaukset ja hinnat (VMH+alv) 19.4.2023: 7,5 mg x4: 70,02 €; 10 mg x4: 73,61 €; 12,5 mg x4: 76,46 €; 15 mg x4: 79,34 €; 17,5 mg x4: 86,98 €; 20 mg x4: 94,62 €; 22,5 mg x4: 97,64 €; 25 mg x4: 100,56 €. Korvattavuus: Erityiskorvattavuus 100 % 134, 65 % 202 ja 208. Reseptilääke. Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä. Perustuu valmisteyhteenvetoon 30-03-2023. Lisätiedot: Pharmaca Fennica ja Nordic Drugs AB, sivuliike Suomessa, www.nordicdrugs.fi.